Fredrikshovs Slott Skola kommenterar de senaste dagarnas uppmärksamhet i media

fredrikshovs_logo

I samband med årskurs 9:s årliga resa till Krakow under höstterminen, spelade ett antal elever in en film där de imiterade Hitler.
Med anledning av detta önskar skolans ledning och styrelse framföra att vi tar starkt avstånd från – och djupt beklagar – händelsen. Fredrikshovs Slotts Skola bedriver ett stort och engagerat arbete i värdegrundsfrågor, där den årliga studieresan till förintelselägret Auschwitz är en viktig beståndsdel.

Läs mer
Fredrikshovs slotts skola