Välkommen till ett nytt läsår

skolstart-hösttermin

Vi är nu inne i september och skolan har varit igång i några veckor.

Läs mer
Fredrikshovs slotts skola