Fredrikshov vinnare på SETT-mässan 2012!

Fredrikshovs slotts skola vann– i hård konkurrens– tävlingen om ”Skandinaviens mest intressanta skolutvecklingsprojekt” på SETT-dagarna på Kistamässan 25-26 april!
Fredrikshov tävlande med niornas projektarbeten i NO, vilka de skrivit i iBooks author. Detta har resulterat i en bok som de kan läsa på sin iPad och sedan publicera. I projektet, som varit ett samarbete med Norra Real, har niondeklassarna blivit handledda av gymnasieelever som läser pedagogisk handledning.
De skrev sina arbeten i google docs, delade dem med gymnasiehandledare, lärare och med sina klasskamrater för kamratrespons. Sedan förde de in texten i iBooks och har gjort interaktiva bilder, 3D-bilder i SketchUp och filmer.

Läs mer om tävlingen

Läs mer och se bilder från SETT- mässan i Lärspridarnas blogg

 

Fredrikshovs slotts skola