Höstlov

Gamla tiders skördelov – då barnen fick stanna hemma från skolan för att hjälpa till med att plocka potatis eller betor – togs bort 1958.

Mycket till lov var det dock inte. Det var nog ganska tufft.

Sedan följde ett 15-tal år då höstterminen bara lunkade på från sommarlovet fram till jullovet.

På 1970-talet började många kommuner lägga in en eller två studiedagar kring allhelgonahelgen, som någon gång under 80-talet utökades till fem dagar.

Allhelgona är den helg på året då vi uppmärksammar och minns dem som lämnat det här livet. Det gör vi bl.a genom att smycka gravar med blommor och ljus.

Många i Sverige blandar ihop Halloween med Alla helgons dag som alltid infaller på lördagen som är mellan 31 oktober och 6 november.

Halloween infaller varje år den 31 oktober. Halloween kommer ursprungligen från helgdagen Samhain som firades av kelterna på Irland och Skottland. Under svälten på Irland under 1800-talet tog irländarna med sig firandet till USA. Tillsammans med firandet av bl a Guy Fawkes night blev Halloween till det som vi känner den idag.

I Sverige har vi firat Halloween i mindre skala sedan 1950-talet, men det var först under 1990-talet som firandet tog fart och spred sig över hela landet.

FullSizeRender 3

  Pumpa designad och karvad av Molly, 9 år. 

Traditionen att dekorera olika sorters grönsaker går långt tillbaka och kan associeras med skördefester. 

Pumporna började användas vid halloween i samband med att traditionen fick fäste i USA vid  slutet av 1800-talet av den enkla anledningen att tillgången på pumpor var riklig under slutet av oktober.

Tyck till

Skicka svar

Fredrikshovs slotts skola