Fredrikshovs Slott Skola kommenterar de senaste dagarnas uppmärksamhet i media

I samband med årskurs 9:s årliga resa till Krakow under höstterminen, spelade ett antal elever in en film där de imiterade Hitler.

Med anledning av detta önskar skolans ledning och styrelse framföra att vi tar starkt avstånd från – och djupt beklagar – händelsen. Fredrikshovs Slotts Skola bedriver ett stort och engagerat arbete i värdegrundsfrågor, där den årliga studieresan till förintelselägret Auschwitz är en viktig beståndsdel, se som exempel denna film producerad av elever vid tidigare elevresa; https://youtu.be/A0nEPgotY8c  

Att ett antal av våra elever agerar på detta sätt är för oss fullständigt oacceptabelt och något vi alla som är engagerade i skolan är bestörta över. Skolans huvudman Stiftelsen Carpe Diem har polisanmält händelsen.

Rektor samlade de inblandade eleverna och deras föräldrar till ett möte så snart filmen blev känd för skolledningen. Eleverna ångrar djupt och beklagar sitt agerande. Under mötet kom rektor och eleverna överens om att eleverna kommer att bidra till skolans värdegrundsarbete under nästa läsår genom att berätta om händelsen för skolans övriga elever. Eleverna kommer även att göra insatser i frivilligorganisationer.

/Styrelsen för Stiftelsen Carpe Diem

fredrikshovs_logo

Fredrikshovs slotts skola