Frågor & svar

Här har vi samlat de vanligast förekommande frågorna och svaren om Fredrikshovs slotts skola. Hittar du inte svaret på din fråga kan du skicka ett mejl till kansli@fredrikshov.se.

Hur anmäler jag mitt barn till Fredrikshovs slotts skola? Du anmäler ditt barn via ett elektroniskt formulär (länk till formulär).
Var noga med att ange rätt e-postadress! När anmälan är gjord skickar vi en bekräftelse. Du ansvarar själv för att uppdatera kontaktuppgifterna.

Hur många barn står i kön? För närvarande står ca 7 000 barn i kö. Vi har kö till alla våra klasser, från förskoleklass till årskurs 9.

Hur många barn antas varje år? Till vår förskoleklass tar vi in 24 sexåringar. I årskurs 4 utökas klassen med fyra elever och i årskurs 6 utökar vi med ytterligare fyra elever. Utöver detta tar vi in nya elever om någon familj flyttar.

Hur blir man antagen på skolan? Vi antar elever till skolan utifrån syskonförtur och ködatum. För att få en fungerande gruppsammansättning i klasserna tar vi vid antagningen också hänsyn till könsfördelning i gruppen. När antagningen av barn med syskonförtur är klar i januari börjar vi erbjuda plats till barn i kön. De barn som inte kan erbjudas plats står kvar i kön. Om ditt barn då står överst i turordningen blir ni kontaktade om det uppstår en vakans, till exempel att någon familj flyttar.

För att regeln om syskonförtur ska gälla måste barnet ha syskon som fortfarande går på skolan samma vårtermin som antagningen äger rum. Att ha syskon som tidigare har gått på Fredrikshovs Slotts skola räcker alltså inte som skäl för syskonförtur.

När stryks ett barn ur kön? Ett barn stryks ur kön om ni tackar nej till erbjuden plats, om ni inte kan nås på uppgiven adress eller om svar på erbjudande om plats inte kommer inom angiven tid.

Barn som inte blivit erbjudna plats flyttas automatiskt vidare upp i kön till nästa läsår och klass. Erbjudande om plats kan komma om någon familj flyttar samt till klass 4 och 6, då elevantalet i klasserna utökas.
Fredrikshovs slotts skola