Årskurs 4-6

På mellanstadiet på Fredrikshovs slotts skola fördjupar vi oss ytterligare i matematik och de övriga naturvetenskapliga ämnena. Barnen får öva på att arbeta med undersökande metoder i både stora och små grupper och vi arbetar både målorienterat och kreativt i alla ämnen.

Vi använder undervisningsmaterial som stimulerar alla sinnen och varvar teoretisk inlärning med studiebesök. Undervisningen är inspirerande och varierad, och vi lär barnen att ta ansvar för sitt eget arbete för att förbereda dem för vidare studier.

Vi arbetar ofta i halvklass och mindre undervisningsgrupper för att ha möjlighet att kunna se till alla barns behov. Eftersom vi, precis som resten av skolans årskurser, har god tillgång till datorer och smartboards arbetar vi kontinuerligt med IT även i årskurs 4 och 5.

Fredrikshovs slotts skola