Fritidsverksamhet

Fritids finns för elever i årskurs F – 6 och har öppet alla ordinarie skoldagar och under kortare lov. Verksamheten har sommarstängt under fem veckor. Fritidsverksamheten är frivillig och avgiftsbelagd. Avgiften är inkomstprövad och syskonrabatt tillämpas.

I vår verksamhet strävar vi efter att bidra till elevernas livslånga lärande. Genom nyfikenhet och glädje i vardagen rustar vi barnen på bästa sätt för framtidens nya krav. På fritids erbjuder vi olika aktiviteter under en vecka med stor variation så som, kör, syverkstad, yoga, bollspel, drama, ipad, konst och mycket mer. Fritids ambition och inriktning är att ta till vara och utmana elevernas kunskaper och färdigheter, samt ge dem möjlighet att utveckla sina kreativa förmågor. Få dem att upptäcka intressen som dom inte visste dom hade. För oss är det naturligt att fritids och skola samarbetar och integrerar med varandra under hela skoldagen. Vi vill att eleverna skall känna sig trygga och betydelsefulla. I den fria leken uppmuntrar vi eleverna till ett flexibelt och roligt lekande och vi finns nära dem för att stötta och stimulera dem i deras olika sysselsättningar.

Vi utnyttjar det otroliga utbud av museer som finns runt hörnet nästan varje vecka, för att inte tala om alla naturskatter Djurgården har att erbjuda. Vi tar tillvara på årstiderna och jobbar med temaveckor då man i indelade grupper får pröva på helt nya material tillsammans med pedagogerna.

 

Fredrikshovs slotts skola