Vår verksamhet


På Fredrikshovs slotts skola går ca 280 elever.
Skolan är indelad i två enheter : Fritids/F-5 samt 6-9.

Tack vare våra avgångselevers toppresultat, har Fredrikshovs slotts skola placerat sig bland de fem bästa grundskolorna i Sverige i skolverkets statistisk under ett flertal år.

Genom att skolan bildar en helhet från förskoleklassen till nionde årskursen skapas möjlighet att utveckla ett arbetssätt med kontinuitet och långsiktighet, vilket gör att kunskaper och färdigheter metodiskt byggs på till högsta möjliga nivå för eleven.
Vi lägger extra stor vikt vid matematik och de naturvetenskapliga ämnena och på att utveckla barnens förmåga att kommunicera för att rusta dem inför framtida utmaningar. Vi ser IT-teknik som ett självklart arbetsredskap och använder smartboards, MacBooks och iPads i vårt dagliga arbete.

Forskning, det vill säga ett undersökande arbetssätt, är ett centralt begrepp i alla skolans enheter.

Vi har ambitionen att vara en spjutspetsskola och följer och tillämpar därför resultaten av den senaste aktuella pedagogiska forskningen och framgångsrika metoder från hela världen.

 

 

 

 

 

Fredrikshovs slotts skola