Historia

Stiftelsen Carpe Diem har bedrivit skola i Fredrikshovs slott sedan 1994. Ursprungsbyggnaden– som uppfördes på 1660-talet– har bland annat fungerat som kungligt slott, fängelse, arsenal, kasern för Svea Livgarde och militär skola.

Fredrikshovs slotts historia
Slottet har sannolikt fått sitt namn från vinskänken Fredrik Hoff som tros ha drivit värdshus på platsen under 1700-talet.  Den ursprungliga byggnaden uppfördes på 1660-talet, och användes som kungligt slott till 1783. Under 1780 – talet användes delar av byggnaden som fängelse. Därefter har det bland annat fungerat som arsenal, kasern för Svea Livgarde och militär skola. Stora delar av slottet revs dock 1895 för att ge plats åt Oscarskyrkan, och har på grund av de många om- och tillbyggnaderna under 1700- och 1800- talen kallats ”slottet som aldrig blev färdigt”.

Fredrikshovs slotts skola