Föräldraföreningen

Föräldraföreningen Föräldraföreningen arbetar för ökad trivsel i skolan för eleverna och alla dem som, på ett eller annat sätt, är berörda av skolans verksamhet. Eftersom Fredrikshov är en relativt liten skola är föräldraföreningens insatser extra viktiga. Vi gör mycket av det som inte faller under vare sig skolans eller fritids område, men som syftar till att öka medvetenhet, kunskap och trivsel. För att göra alla våra projekt möjliga bildas projektgrupper. Årsavgiften är 300 kronor per familj/läsår och betalas på postgiro 164 24 61 – 6. Uppge barnets/barnens namn och årskurs, även om du betalar via internet. Vi tar tacksamt emot bidrag! Hör gärna av dig om du också är intresserad av att hjälpa till med något av våra projekt, vi tar tacksamt emot idéer och hjälpande händer!

Exempel på projekt som drivs av föräldraföreningen under läsåret:
• Skolkatalog
• Julmarknad/Lotteri, större delen av pengarna går till klasserna men även tillbaka till
skolan uppfräschning av lokaler mm.
• Glassbilen vid skolstart
• Skolstartkit till 6-årsklassen
• Skolstartpaket till förklassen
• Tårtkalas på avslutningen, med hjälp av många föräldrar
• Avtackningspresenter till skolans personal vid jul- och sommaravslutningar
• Pepparkakor och glögg på Lucia
• Aktion Julklappen
• Fredrikshovsdagen Grillning med mera på skolgården
• Inredning
• Elevstipendier
• Gröna växter och blommor för inne- och utemiljö
• Rastförälderschema
• Fredagscafé Klass 1-9 håller i ett café/läsår
• Skolkläder
• BRÅ/Gaskeff/ANT-projekt Alkohol, Narkotika och Tobak
• Föräldravandring i samarbete med ”Föräldravandrarna på Östermalm”
Styrelsen i föräldraföreningen
Föräldraföreningens styrelse har årsmöte i september. Det finns en valberedning dit alla
föräldrar kan anmäla sitt intresse. Varje klass representeras av en förälder i styrelsen, så
kallade klassrepresentanter.
Styrelsen sammanträder minst 6 gånger per år och går igenom de projekt som drivs av
föräldraföreningen. På styrelsemötena finns även rektor Maija och vid behov Carpe Diem.
Om du har frågor eller synpunkter vänligen kontakta föräldraföreningens ordförande eller  maila till:
foraldraforeningen@fredrikshov.se
 
Om du vill anmäla intresse kontakta valberedningen inför nästa läsår.
Valberedning
Victoria Trepp victoria@trepp.se 070 440 04 17
Sophie Ahldin sophie@ahldin.net 070 975 99 20
Kontaktlista Föräldraföreningens styrelse:
Ordförande
Eva-Lott Lydholm evalottlydholm@gmail.com 070 849 98 36
V ordförande
Kajsa Tamsen kajsa.tamsen@inhouse.se 070 898 68 06
Sekreterare
Martina Bonde Liska, martinabonde@gmail.com 070 427 41 87
Revisor
Bo Ihrfelt bo.ihrfelt@storebrand.no 070 380 80 57
Fredrikshovs slotts skola