Elevhälsan


Fredrikshovs slotts skola har ett elevhälsoteam som består av skolsköterska, skolkurator, specialpedagog och rektor. Skolläkare och skolpsykolog finns också knutna till skolan.

Skolhälsovården (SHV) är till för både stora och små bekymmer och är en del av skolans omsorg om eleverna, allt i syfte att nå ett gott studieresultat. Om det är något du vill berätta eller diskutera om ditt barns hälsa är du alltid välkommen att kontakta skolsköterskan via e-post eller telefon.

Försäkring för skolbarn finns på försäkringsbolaget S:t Erik försäkring. Villkor för försäkringen, skadeanmälan och mer information hittar du via länken nedan.

Stockholms Stad

Fredrikshovs slotts skola