Årskurs F-3

På Fredrikshovs slotts skola är vi måna om att väcka barnens nyfikenhet och vilja att lära sig mer. Vår målsättning är att ge varje barn möjlighet att utvecklas optimalt utifrån sina individuella förutsättningar!

Vi låter barnen vara delaktiga i planeringen för att de ska vänja sig tidigt vid att reflektera kring och sätta upp mål för det egna lärandet. Skolans naturvetenskapliga profil märks redan i de lägre åldrarna. Barnen får till exempel göra olika experiment och arbeta med teman knutna till naturvetenskap även i de andra ämnena.

Fredrikshovs närhet till museer och andra kulturinstitutioner skapar också en levande undervisning med inspirerande samarbeten över ämnesgränserna. Vi vill ge barnen både praktiska och teoretiska erfarenheter. Därför använder vi datorer, smartboards och iPads som en naturlig del av vår undervisning, men värnar också arbetet med penna och papper.

Fredrikshovs slotts skola