Årskurs 7-9

Genom Fredrikshovs samarbeten med gymnasieskola och högskola fokuserar vi extra på de naturvetenskapliga ämnena på högstadiet. Vi samarbetar bland annat med Norra Reals gymnasium och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm för att skapa förebilder inom det naturvetenskapliga området och ge eleverna en inblick i framtida studiemöjligheter.

Dagens samhälle förutsätter goda kunskaper i datoranvändning för att kommunicera. Hos oss används modern teknik som ett självklart redskap i lärandet genom att varje elev har tillgång till en egen MacBook och i en del årskurser också en iPad.

De samhällsorienterande ämnena, studiebesök och samarbeten med vänskolor i andra länder utvecklar elevernas medvetenhet om vår omvärld. För att bredda elevernas syn på kunskap och utveckling ytterligare driver vi internationaliseringsprojekt och gör resor till andra länder. Vi arbetar för fler internationella kontakter på högstadiet och eleverna erbjuds undervisning i spanska och franska från årskurs 6.

På bild- och musiklektionerna tränar vi eleverna i fritt och kreativt tänkande, ökar samarbetsförmågan och ger kunskaper i problemlösning.

Våra elever ges möjlighet till personlig ledning och utökat inflytande över sitt lärande genom små undervisningsgrupper. Vi följer också elevernas fortsatta resultat efter examen från Fredrikshov, och hur de upplever att de baskunskaper och studievanor de grundlagt på skolan fungerar, och kan därför utvärdera undervisningen kontinuerligt.

Fredrikshovs slotts skola