Fredrikshovs slotts skola bäst i landet enligt Skolverket

Med ett genomsnittligt meritvärde på 288,7 poäng placerar sig Fredrikshovs slotts skolas elever ännu en gång i toppen i skolverkets statistik över grundskolornas resultat 2011.

Både i jämförelse med huvudstadens övriga skolor och med resten av landets elever ligger skolans drygt trettio avgångselever i topp. Samtliga gick ut med minst godkänt i alla ämnen i våras, och med ett meritvärde långt över landets genomsnitt hade eleverna från Fredrikshov de bästa förutsättningarna att komma in på de gymnasieutbildningar de önskade. Det genomsnittliga meritvärdet för hela riket vårterminen 2011 är 210, 6 poäng.

Se hela listan här

 

Fredrikshovs slotts skola