Fredrikshovs Slotts Skola

Carpe Diem rekryterar styrelseledamöter

6 maj 2022

Fredrikshov är en av Sveriges bästa grundskolor. Den ägs av stiftelsen Carpe Diem som enligt sina stadgar ska bedriva skolverksamhet i lokalerna på Fredrikshovs slott. Stiftelsens styrelse har till uppgift att se till att verksamheten leds och utvecklas på bästa sätt. Huvuduppgiften är att tillsätta skolans rektor.

Styrelsens sammansättning                                                                                           Carpe Diems styrelse består idag av 5 personer. Styrelsen bör vara sammansatt av ledamöter med relevanta kompetensprofiler för att kunna stötta skolans utveckling. Ett antal av styrelseposterna innehas av föräldrar på skolan som samtidigt uppfyller profilkraven. En valberedning nominerar ledamöter. Inval och omval samt val av ordförande görs av sittande styrelse.

Arbetet i styrelsen                                                                                                        Förutom att delta vid styrelsemöten förväntas ledamöterna medverka i ett antal arbetsgrupper samt genomföra visst praktiskt arbete för skolan. Ett starkt engagemang för skolfrågor och en förmåga att bidra till skolans utveckling är grundkrav för styrelsearbetet. Ledamöterna i styrelsen väljs på 3 år med möjlighet till omval en gång. Arbetet i styrelsen är ideellt.

Dagens styrelse                                                                                                                    Idag består styrelsen av 5 personer med kompetens inom bland annat juridik, ekonomi, IT, fastighet, finans, kommunikation, ledarskap och rekrytering. Många av oss ledamöter har suttit länge i styrelsen och vi behöver nu stärka upp med nya kompetenser. Antalet ledamöter varierar över tiden men till kommande år behöver vi förstärka med fler. Vi ser gärna att man har någon form av specialistkompetens som kan vara av vikt för skolan, samt besitter styrelseerfarenhet. Carpe Diem söker för kommande år en till två ledamöter för att säkerställa kontinuitet i styrelsearbetet. Målet är att ha nya ledamöter på plats inför skolstarten HT22.

 

Nyrekrytering 2022                                                                                                         Carpe Diem söker nya styrelseledamöter med, om möjligt, nedanstående profil. Valberedningen arbetar med rekryteringarna. Om du har tips på lämpliga kandidater, eller vill ansöka själv och har frågor, är du välkommen att kontakta valberedningens ordförande Ulf Magnusson, ulf.magnusson@silverfoxconsulting.se, alternativt Kajsa Tamsen, kajsa.tamsen@inhouse.se.                                                                                   Ansökan skickas till sofia.wallstrom@fredrikshov.se.

– En styrelseledamot som kan leda styrelsens arbete och fungera som stöd till rektor

– Tidigare dokumenterat styrelsearbete

– Besjälad av skolvärlden och dess frågor och utmaningar

– Förståelse för vad Fredrikshovs slotts skola står för, gärna som förälder eller fd förälder