Fredrikshovs Slotts Skola

Spökar det på Fredrikshov?

6 februari 2019

I nr 5 av Hemmets Journal finns det en spännande artikel om Fredrikshovs slotts skola.

Du hittar artikeln här