Lämna synpunkter på beslut

Enligt 4 kap. 8§ skollagen skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Om du vill överklaga eller lämna synpunkter på ett av skolan fattat beslut skall det göras skriftligt till rektor Martina Bonde Liska Gahn.

Skriv vilket beslut du överklagar och vilken ändring du begär. Motivera också varför du anser att denna ändring är nödvändig. Dina synpunkter ska ha kommit rektor tillhanda inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Martina Bonde Liska Gahn
Fredrikshovs slotts skola
Fredrikshovsgatan 6
115 23 Stockholm

en_GB