Lämna synpunkter på beslut

Enligt 4 kap. 8§ skollagen skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Om du vill överklaga eller lämna synpunkter på ett av skolan fattat beslut skall det göras skriftligt till rektor Maija Möller Grimakova.

Skriv vilket beslut du överklagar och vilken ändring du begär. Motivera också varför du anser att denna ändring är nödvändig. Dina synpunkter ska ha kommit rektor tillhanda inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Maija Möller Grimakova
Fredrikshovs slotts skola
Fredrikshovsgatan 6
115 23 Stockholm

[wpforms id=”3273″]

en_GB