Föräldraföreningen

Fredrikshovs Slotts Skolas Föräldraförening arbetar för en ökad trivsel i skolan och för elevers och personals välbefinnande. Föräldraföreningen värnar om skolans traditioner och försöker att i så hög grad som möjligt vara en länk mellan föräldrar, skolledning och stiftelsen Carpe Diem.

Guldkant och gemenskap

Eftersom Fredrikshovs Slotts Skola är en relativt liten skola blir föräldraföreningens insatser extra viktiga. De står för mycket av det som inte faller under vare sig fritidsverksamhetens eller skolans område – ofta sådant som syftar till att sätta guldkant på tillvaron och främja gemenskapen mellan skolans elever, föräldrar och syskon samt skolans personal.

Från julmarknad till rastvaktschema

Föreningen ordnar många aktiviteter som stödjer den ordinarie skolverksamheten, exempelvis glassbjudning vid skolstart och ett speciellt skolstartpaket till förklassen. Föräldraföreningen anordnar även den traditionsenliga julmarknaden och tårtkalas på sommaravslutningen. De tar också fram ett rastvaktschema för föräldrar, vilket ger en fin möjlighet att närvara i sitt barns skolvardag en liten stund.

Föreningen delar även ut stipendier till årskurs 7–9 och hjälper till med att hålla den inre och yttre miljön på skolan vacker med exempelvis textilier, gröna växter och blommor.

Varje klass representeras av en förälder

Föräldraföreningen försöker i så stor mån som möjligt att tillgodose eventuella önskemål från elever, föräldrar och personal. Styrelsen har årsmöte i september och det finns en valberedning dit alla föräldrar kan anmäla sitt intresse. Varje klass representeras av en förälder i styrelsen. Vid styrelsemötena närvarar även studierektor och representant från stiftelsen Carpe Diem.

Kontakta föräldraföreningen

Har ni några frågor, synpunkter eller önskar komma i kontakt med någon i föräldraföreningens styrelse, tveka inte att höra av er!

Styrelse

Kontakta styrelsen om du har frågor om eller synpunkter på föräldraföreningens arbete.

Ordförande: Josefine Forssell
forssell.josefine1@gmail.com  072-929 12 61

Vice ordförande: Fredrik Nordqvist
fredrik_nord@hotmail.com

Sekreterare: Lina Fors
lina@forslarson.se

Valberedning

Kontakta valberedningen om du är intresserad av att delta aktivt i föräldraföreningen.

Sophie Ahldin
sophie@ahldin.net  070 975 99 20

Carin Franzén
carinfranzen@me.com

Stöd föräldraföreningens arbete genom att betala in din medlemsavgift

Medlemsavgift per läsår:

  • 300 kr för ett barn på skolan
  • 500 kr för två barn
  • 650 kr för tre barn
  • 750 kr för fyra eller fler barn

*Postgiro: 164 24 61-6
*Swish: 1235966734  Obs! Uppge barnens namn och klass!

sv_SE