Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola

Sedan 2006 delar SIQ, Swedish Institute for Quality, ut ”Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola” med syfte att stödja utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet inom både förskola och skola.

Utmärkelsen riktar sig till alla verksamheter inom skolväsendet och utgår från de regler om systematiskt kvalitetsarbete som återfinns i skollagen. Via denna utmärkelse lyfts goda förebilder inom skolan fram som arbetat strukturerat och långsiktigt med sitt kvalitetsarbete.

Varje år prisas de bästa förebilderna under en högtidlig ceremoni i samband med den årliga Rikskonferensen Bättre Skola, som arrangeras i samarbete med Skolverket.

Jennie Thulin, Lena Norrby, Ismet Jasarevic, Maija Möller Grimakova
sv_SE