Fredrikshov i siffror

Fredrikshovs Slotts Skola är en grundskola med undervisning från förskoleklass till årskurs 9. Skolan har bedrivits i Fredrikshovs Slott av stiftelsen Carpe Diem sedan 1994.

På skolan går strax under 300 elever, indelade på två årskursgrupper: Fritids/F-5 och 6–9.

Tack vare våra elevers fina resultat har Fredrikshov de senaste åren kontinuerligt placerat sig över rikets snittresultat både när det kommer till meritvärde och måluppfyllelse.

Våra undersökningar om elevnöjdhet visar också att våra elever känner sig trygga och trivs i skolan, vilket vi såklart är stolta och glada över.

Meritvärde

100%

Köutveckling

100%

Trivsel

94%

Trygghet

95%

På Fredrikshov lägger vi stor vikt vid matematik och de naturvetenskapliga ämnena. Vi fokuserar också på att utveckla barnens förmåga att kommunicera, både med digitala verktyg, i text och muntligt.

Vår småskalighet gör det möjligt för våra lärare att arbeta långsiktigt med elevernas utveckling, så att varje barns kunskaper och färdigheter får utrymme att nå högsta möjliga nivå.

Vi följer och tillämpar resultaten från den senaste pedagogiska forskningen från hela världen och lägger stor vikt vid kompetensutveckling av våra lärare.

sv_SE