Köutveckling

Fredrikshovs slotts skolas kösystem är rättvist för alla. Barnen kan först placeras i kön på sin fyraårsdag och könummer beräknas utifrån hur många dagar efter fyraårsdagen barnet anmälts. Ju närmare anmälningsdatum till förhållande fyraårsdagen, desto bättre könummer. Om flera barn har samma antal dagar i kön kommer turordningen dem emellan att slumpas. Vi är mycket stolta och glada över att så många barn vill gå på vår skola.

sv_SE