Fritids och Klubben

Fredrikshovs Fritidshem är öppet för elever i årskurs F–4 alla ordinarie skoldagar och under kortare lov. Klubben är för elever i årskurs 5-6 och är till för bl.a. läxläsning.

Med meningsfulla aktiviteter bidrar vi till elevernas livslånga lärande! Skola och fritids samarbetar och interagerar med varandra genom hela skoldagen – genom nyfikenhet och glädje i vardagen rustar vi barnen på bästa sätt för framtiden.

Lekfullt och utmanande på fritids

På Fredrikshovs slotts skola har vi höga krav, vi vill utmana både oss själva och våra elever. Detta gäller självklart även på fritids. Sedan 2016 har fritidshemmen en egen läroplan, vilken vi arbetar aktivt med hela tiden. Alla aktiviteter på fritids har en planering som finns tillgänglig för elever och föräldrar, för att synliggöra vilka kunskaper och förmågor vi tränar på i ett visst moment. En typisk vecka på Fredrikshovs fritids erbjuder många olika aktiviteter. Kör, syverkstad, teater, bollspel, dans, programmering, konst och mycket mer kan stå på schemat. Vi utnyttjar även det otroliga utbud av kultur och natur som finns runt hörnet. Ungefär en gång i veckan gör vi en utflykt.

På fritids arbetar vi aktivt med värdegrunden och elevernas sociala färdigheter. I början av varje vecka har vi en måndagssamling där vi går igenom veckans aktiviteter, pratar om hur vi är mot varandra och uppmärksammar veckans kompis. I varje klass hålls det samtalsgrupper för att diskutera de aktuella frågor som finns i klassen.

Vi arbetar även med rastaktiviteter. Varje längre rast erbjuds barnen att vara med i en organiserad lek. Det kan vara allt från bollkull till svårare utmaningar där eleverna får träna på samarbete, problemlösning och logiskt tänkande som till exempel uppdragsbingo eller skattjakt. Syftet med rastaktiviteterna är att få barnen att leka med nya vänner på skolan och att utmana dem i aktiviteter de annars inte provat.

Klubben – för våra äldre elever

För de äldre eleverna i åk 5-6 erbjuder vi Klubben. Där ingår, utöver mellanmål varje dag, läxläsning och en kurs i avancerad engelska med legitimerade lärare. 

 

sv_SE