Fredrikshovs Slotts Skola

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018

6 december 2018

Det är med stor glädje och stolthet vi kungör att Fredrikshovs Slotts Skola har tilldelats Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2018.
Ta del av motiveringen här