Vår undervisning

Beprövade undervisningsmetoder

Vår undervisning är baserad på den senaste forskningen inom lärande och undervisningsmetoder, vilket bland annat lett fram till att vi idag arbetar med singaporematematik och genrepedagogik.

Vi utvärderar och utvecklar oss ständigt för att fortsätta ligga i framkant som en av Sveriges bästa skolor.

Fokus på naturvetenskap

Barnen introduceras från början till ett naturvetenskapligt perspektiv på omvärlden. Redan från de lägsta årskurserna får de göra experiment på kemi- och fysiklektionerna, och det evidensbaserade förhållningssättet till kunskap går sedan som en röd tråd genom alla årskurser och ämnen.

Studiero och trygghet

På Fredrikshov får eleverna ägna sig åt studierna i lugn och ro på lektionerna. Vi sätter ett stort värde på trygghet och en harmonisk klassrumsmiljö.

Internationell inriktning

Eleverna får regelbundet delta i internationaliseringsprojekt som breddar deras medvetenhet om globala frågor. Varje år åker exempelvis årskurs 6 på en kunskapsresa med NO-tema.

Digitala hjälpmedel

Laptops och surfplattor är ett självklart inslag i elevernas vardag, utan att för den sakens skull försumma det viktiga arbetet med papper och penna. Vi ser modern teknik som ett viktigt arbetsredskap för att ge eleverna praktiska och teoretiska erfarenheter av ämnena de studerar.

Elevhälsan

Fredrikshovs Slotts Skola har ett elevhälsoteam som hjälper eleverna att hantera både små och stora bekymmer. Teamet består av skolsköterska, skolkurator, specialpedagog och rektor. Skolläkare och skolpsykolog finns också knutna till skolan.

Sveriges bästa skola

Vi startade Fredrikshovs Slotts Skola med målet att bli Sveriges bästa skola. 20 år senare var vi framme – sedan 2014 har våra avgångselever haft ett av landets högsta genomsnittliga meritvärden.

Vi vill att du som elev ska få vara med om samma resa under din tid hos oss. Dagen då du hämtar ut dina avgångsbetyg vill vi att du lämnar vår skola med känslan av att allt är möjligt, och att du kan bli precis vad du vill här i livet.

I Fredrikshovs Slott kommer du att dela klassrum med Sveriges bästa elever och Sveriges bästa lärare. Du kommer att få de bästa tänkbara förutsättningarna att nå din fulla potential. Och du är välkommen precis som du är.

sv_SE