Singaporematte – En världsledande pedagogik

Varför åker vi till andra sidan jorden för att hämta inspiration till vår matematikundervisning? Jo, helt enkelt för att Singapores skolor är bäst i världen på matte.

Ända sedan skolorna i Singapore införde sin nya undervisningsmetod har de toppat de årliga PISA- och TIMSS-mätningarna som jämför resultaten bland världens skolor. Idag finns många exempel runtom i världen på skolor vars resultat skjutit i höjden efter att ha infört Singaporematte som undervisningsmetod.

Baserat på modern forskning

Singaporematte baseras på modern forskning kring inlärning och problemlösning, inte gamla antaganden om hur barn lär sig bäst. Metoden utgår från att matematik är mer än bara siffror, regler eller formler. Istället ligger fokus på att lära eleverna att tänka kritiskt och lösa problem.

Från konkret till abstrakt

Med Singaporematematik skapar vi förståelse i tre steg: från konkret, till bildligt, till abstrakt. Först arbetar eleverna med konkreta material som klossar och block för att visa en uträkning. Därefter lär de sig att tolka uppgifter med hjälp av matematiska bilder. Slutligen löser de problemet med abstrakta metoder, till exempel genom att ställa upp en ekvation.

Gemensam problemlösning

Vi tror att alla kan utvecklas i matematik, så länge man utgår från varje elevs egna förutsättningar.

Kommunikativ undervisning i helklass ger eleverna möjlighet att reflektera och lära sig av varandra. Därför inleds ofta våra lektioner med ett gemensamt problem som eleverna hjälps åt att lösa. På så vis kan alla vara med och bidra utifrån sina egna förutsättningar.

Välbeprövad metod

Singaporemodellen är en välbeprövad metod för undervisning i matematik och används på skolor över hela världen, bland annat här på Fredrikshov.

Våra lärare skickas kontinuerligt på kompetensutveckling för att vår undervisning ska hålla jämna steg med den senaste forskningen inom såväl Singaporematematik som andra pedagogiska metoder.

sv_SE