Ägare och styrelse

Stiftelsen Carpe Diem bildades 1993 med syftet att driva skola i Fredrikshovs slott. Genom kontinuerlig utveckling av skolans verksamhet och pedagogik har Fredrikshov sedan dess blivit en av Sveriges bästa skolor.

Carpe Diem är huvudman för Fredrikshovs slotts skola och bär det yttersta ansvaret för verksamheten. Stiftelsens uppdrag är att bedriva Fredrikshovs slotts skola som friskola, värna om framtagandet av en elevanpassad metod för undervisning inom främst de naturvetenskapliga ämnena och stödja utbyte med skolor i andra länder.

Fredrikshovs slotts skola drivs helt utan vinstintressen. Alla medel investeras i skolan, undervisningen och eleverna.

Styrelsen är sammansatt av ledamöter med ett djupt engagemang i skolan och som tillsammans besitter ett brett spektrum av kompetenser. De flesta ledamöter är föräldrar till barn i skolan.

Uppdraget som styrelseledamot är oavlönat. En valberedning säkerställer att styrelsen är komplett och har en lämplig sammansättning.

Du är välkommen att kontakta styrelsen om du vill ha svar på övergripande strategiska frågor om skolans verksamhet. Frågor om vardagen på skolan, t.ex. frågor som rör undervisningen, skickas till rektor eller övrig personal.

Styrelsens ledamöter

Ordförande: Annika Poutiainen, kommunikatör

Ledamöter:

Martina Bonde Liska Gahn, skolchef

Henrik Bengtsson, advokat

Johan Mörner, civilekonom

Kajsa Tamsen, personalvetare

Marika Dimming, jurist

Adjungerade:

Sofia Wallström, Biträdande rektor åk F-3

sv_SE