The best school in Sweden

Fredrikshovs slotts skola har ännu en gång lyckats med bedriften att bli Sveriges bästa grundskola! Detta baserat på avgångsmeritvärdet för årskurs 9 2023, som på Fredrikshov blev 322,3. Vi är såklart oerhört stolta och glada för det här fantastiska resultatet!

Att elever på Fredrikshovs slotts skola år efter år uppvisar så höga avgångsbetyg är en direkt konsekvens av ett hårt, dedikerat, långsiktigt och meningsfullt arbete. Av elever, personal och vårdnadshavare. Vi önskar därför rikta ett stort tack till våra elever, personal och vårdnadshavare, som anstränger sig så mycket för att vi tillsammans ska nå skolans högt satta mål. Det gemensamma målet, att ge våra elever de allra bästa förutsättningarna i livet, är det som driver oss framåt.

För att ta del av resultaten kan ni besöka https://swestat.se/grundskolor-ak9-meritvarde-hogst eller gå in på Skolverkets sida för statistik.

 

en_GB