Mini-Camper

Djurgården Fotboll har dragit igång ett samarbete med flera skolor i Stockholm, bland annat Fredrikshovs slotts skola. Under oktober månad kommer det under skoltid hållas Mini-Camper för att motivera barnen att röra på sig mera. Fokus kommer att ligga på rörlighet samt att ha roligt och att alla barn ska våga testa fotboll.

 

 

I fokus

Fredrikshovs slotts skolas värdegrunds- och demokratiarbete fortsätter att vara i fokus även detta läsår, genom skolans samarbete med Segerstedts institut. Skolan deltar i Toleransprojektet som är ett samarbete mellan många skolor i Sverige som tillsammans vill arbete för att främja tolerans och motverka extremism.

Toleransprojektet på Fredrikshovs slotts skola inriktar sig på elever i åk 9. Utbildningen sker vid åtta halvdagstillfällen under skoltid och avslutas med en resa till Warszawa och förintelselägret Treblinka. Deltagandet är frivilligt och utbildningen sker detta år i blandad grupp med elever från Campus Manilla. I år kommer 8 elever från Fredrikshovs slotts skola att kunna delta i Toleransprojektet, men vår målsättning är att successivt öka antalet deltagande elever.

en_GB